Lapin digisosiaalipalvelut -projekti

Lapin digisosiaalipalvelut -projektin kautta on tarkoitus lisätä asiakkaiden osallisuutta. Lapin ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto rahoittavat hanketta. Jos hanke kiinnostaa sinua, voit lukea siitä lisää jatkamalla tämän artikkelin lukemista.

Tausta

Etenkin kevään ja kesän 2020 koronaepidemia ja siitä johtuvat poikkeusolot ovat nostaneet esiin digisosiaalipalveluiden tarpeen. Alan työntekijöille sekä asiakkailla on kuitenkin vaihtelevaa digiosaamista ja -kokemusta, mikä on lisännyt palveluiden tarjoamisen haasteita. Monin paikoin myös tarvittavista laitteista on ollut pulaa. Etätyöskentely onkin vaatinut erilaisten alan toimijoiden osalta akuuttia opastusta ja tukea, jotta he ovat voineen järjestää laadukkaita palveluita etänä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea asiakasosallisuutta sellaisten asiakkaiden keskuudessa, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluita. Digisosiaalipalveluiden vahvistaminen nähdään hankkeessa tehokkaana keinona vahvistaa asiakkaiden osallisuutta. Tämän lisäksi hanke tukee digitaalisten palveluiden jatkuvuutta, saatavuutta, vastaanottamista ja tuottamista. Parhaimmillaan digitaaliset palvelut voivat jopa auttaa torjumaan koronaepidemian negatiivisia vaikutuksia, sillä digitaaliset palvelut voivat tarjota asiakkaille pääsyn palveluihin siitäkin huolimatta, että fyysinen asiakkaiden kohtaaminen ei vallitsevasta tilanteesta johtuen aina onnistu.

Myös olemassa olevista asiakasprosesseista on mahdollista pitää kiinni ja jatkaa suunnitelmallista työskentelyä olemassa olevien asiakkaiden kanssa tilanteesta huolimatta erilaisten digitaalisten ratkaisujen ansiosta. Haastavassa elämäntilanteessa eläville asiakkaille on tärkeää, ettei auttava suhde pääty edes poikkeusoloissa. Itse asiassa tuen tarve saattaa olla jopa tavallista suurempi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Koronaepidemian on todettu lisänneen ihmisten yksinäisyyttä ja ahdistusta ja sosiaalialalla pelätäänkin, kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia epidemialla voi olla. Esimerkiksi vanhukset ja muut riskiryhmäläiset ovat joutuneet viettämään pitkiä aikoja eristyksissä eikä läheisten fyysinen kohtaaminen ole ollut aina mahdollista. Tämä on voinut entisestään syventää masennusta ja yksinäisyyden kokemusta. Digitaalinen kohtaaminen on kuitenkin auttanut vähentämään näitä negatiivisia vaikutuksia.

Toimenpiteitä

Hankkeen yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on ollut uudenlaisen ryhmävalmennusohjelman luominen. Tämä ohjelma yhdistää sosiaalityön tarjoamat keinot, asiakasosallisuuden ja sähköiset prosessit. Ohjelman avulla palveluntuottajilla on mahdollisuus digitalisoida jo olemassa olevia palveluitaan. Samalla he voivat pilotoida digitaalisten palveluiden käyttöä. Tämä tapahtuu valmennuksen osana. Hankkeen kautta haetaan myös digisosiaalipalveluihin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa. Arviointi on tärkeä osa hanketta.