Sosiaalipalveluiden digituen koordinointiin liittyvä hanke Lapissa

Yhteiskuntamme on ottanut viimeksi kuluneina vuosina melkoisia digiharppauksia ja monet palvelut – myös monet sosiaalipalvelut, ovat alkaneet toimia entistä voimakkaammin netissä. Tästä syystä asiakkaiden lisäksi myös alan ammattilaiset tarvitsevat ohjausta osatakseen ohjata asiakkaitaan laadukkaan digituen piiriin. Lapin alueella on tällä hetkellä meneillään Lapin maakunnallinen digituen koordinointihanke, josta kerromme enemmän tässä artikkelissa.

Hankkeen tausta

Hankkeelle on myönnetty rahoitus 1. tammikuuta 2020 alkaen. Valtiovarainministeriön myöntämä rahoitus jatkuu 31. lokakuuta 2020 saakka. Lapin liitto hallinnoi tätä mielenkiintoista hanketta ja sen toteuttamisesta on vastuussa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lapissa palvelut ovat keskittyneet voimakkaasti kaupunkeihin ja alueelle onkin tyypillistä erityisen pitkät ja paikoitellen jopa haastavat välimatkat. Tämän vuoksi myös sosiaalipalvelut kohtaavat aivan toisenlaisia haasteita kuin eteläisemmässä Suomessa, sillä palveluiden saatavuus on taattava pitkistä välimatkoista huolimatta. Sähköisten palveluiden kehittäminen perinteisten palveluiden tueksi onkin ollut alueella erityisen tärkeää – monen mielestä jopa välttämätöntä.

Kaikkien työntekijöiden ja sosiaalipalveluiden asiakkaiden digiosaaminen ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla digitaalisten palveluiden hyödyntämiseksi. Myös tarvittavista laitteista on osin pulaa. Digituki-hankkeen tavoitteena onkin rakentaa ammattilaisista koostuva verkosto, joka auttaa luomaan yhteisiä hyviä käytäntöjä. Samalla pyritään nostamaan alan ammattilaisten omaa tietoisuutta digitaalisista palveluista ja vahvistamaan heidän digiosaamistaan. Hankkeen kautta pyritään löytämään ammattilaisille keinoja, joiden avulla he voivat puolestaan tukea asiakkaitaan digitaalisten palveluiden käyttämisessä. Digitaalisuus mahdollistaa entistä monikielisempien ja monikanavaisempien palveluiden tarjoamisen mahdollisuuden.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kautta pyritään kartoittamaan digituen tarvetta ja tarjontaa. Tämä koskee niin väestöä kuin ammattilaisiakin. Tavoitteena on lisätä digitaalisten viranomaispalveluiden käyttöastetta ja samalla parantaa laadukkaan digituen laajuutta ja saatavuutta Lapissa. Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa digituen verkosto ja kehittää siihen liittyvää yhteistyötä. Digituen viestintää ja löydettävyyttä pyritään parantamaan samalla kun pyritään kehittämään ja arvioimaan digitukea siten, että arviointi- ja kehitystyö olisi ajantasaista. Arviointia varten on etukäteen suunniteltu mittareita, joiden toteutumista tulee arvioida tiiviisti. Näin toimintaa on mahdollista muuttaa nopeastikin, jos tarvetta ilmenee. Arviointiin on tärkeää ottaa mukaan niin kehittäjäasiakkaita kuin digituki-verkostoakin, jotta arviointi olisi mahdollista suorittaa mahdollisimman monista näkökulmista käsin.