Sosiaalityön hyvät käytänteet Lapissa

Sosiaalityön kentällä ja alan hyvien käytänteiden osalta Lapin alue on monin tavoin edelläkävijä ja voidaan jopa sanoa, että alueella vahvistetaan hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön osaamista. Artikkelimme tutustuttaa sinut tähän, ehkä hieman yllättäväänkin, Lapin alueen vahvuuteen, josta ei etelässä välttämättä aina kovin paljon puhuta.

Hyvien käytänteiden taustaa

Sosiaalityö on haastava ala, johon kohdistuu erilaisia vaatimuksia hyvin monenlaisilta tahoilta. Näiden tahojen toiveet ja odotukset saattavat lisäksi olla keskenään ristiriidassa. Hyvien käytänteiden avulla pyritään turvaamaan niiden ihmisten avun saaminen, jotka ovat syystä tai toisesta kaikista heikoimmassa asemassa. Esimerkiksi lasten oikeuksien toteutumisesta on tärkeää pitää huolta. Samalla sosiaalityön tulisi pyrkiä ennaltaehkäisemään erilaisten ongelmien syntymistä. Kaiken lisäksi kunnat asettavat toiminnalle taloudellisia raameja, jotka on osattava ottaa toiminnassa huomioon ja joiden puitteissa on pyrittävä järjestämään laadukasta sosiaalityötä.

Lainsäädäntö asettaa sosiaalityölle tiettyjä velvoitteita, jotka asettavat työlle omat raaminsa. Lisähaastetta tähän tuo lainsäädännön pirstaleisuus ja vaikea hallittavuus. Asiakkaiden moninaiset tarpeet on saatava työssä sovitettua yhteen taloudellisten ja eettisesti kestävien ratkaisujen kanssa. Työ sisältää siis runsaasti haasteita, minkä vuoksi hyvät käytänteet ovat erittäin tarpeellisia, jotta työ olisi tehokasta, eettistä ja mahdollisimman läpinäkyvää!

Lapin yliopisto edelläkävijänä

Lapin yliopistossa on vankkaa osaamista sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden osalta ja sitä voidaankin pitää monin tavoin alan edelläkävijänä myös sosiaalityön hyvien käytänteiden osalta. Yliopiston sosiaalityön yksikkö on maamme suurin ja yksikössä koulutetaankin yhteiskuntatieteen osaajia. Yliopiston sosiaalityö-oppiaine on tullut jo kolmesti valituksi opetuksen valtakunnalliseksi laatuyksiköksi. Yliopiston vahvuutena on esimerkiksi sen erittäin tiivis ja monipuolinen suhde alan toimijoihin. Näin opetus on mahdollisimman käytännöllistä ja käytännönläheistä. Lisäksi yliopisto koordinoi valtakunnallista Sosnet-yliopistoverkostoa ja tekee myös laadukasta tutkimustyötä.

Jos harkitset alan opintoja, kannattaa harkita Lapin yliopistoa. Vaikka monen mielestä yliopiston pohjoinen, jopa hieman syrjäinen, sijainti saattaakin tehdä yliopistosta vähemmän houkuttelevan kuin suuremmilla paikkakunnilla sijaitsevat yliopistot, niin monen mielestä yliopiston sijainti on kuitenkin myös yksi sen valttikorteista. Osittain sijaintinsa ansiosta yliopisto on nimittäin juuri se omaleimainen ja ainutlaatuinen kokonaisuus, joka siitä on vuosien saatossa kehittynyt!