Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Rovaniemellä

Rovaniemi on yksi Lapin alueen tärkeimmistä keskuksista, minkä vuoksi tarkastelemmekin tässä artikkelissa lähemmin juuri Rovaniemen alueen lapsiperheille suunnattua sosiaalityötä. Jos asut Rovaniemellä ja ala kiinnostaa sinua tai jos olet alueella asuva lapsiperhe, joka kokee tarvitsevansa sosiaalityön apua, olet tullut oikean artikkelin pariin!

Ennaltaehkäisy

Sosiaalityössä vakavien tilanteiden ennaltaehkäisy on työn keskiössä ja Rovaniemellä lapsiperheille suunnattu sosiaalityö pyrkiikin juuri tähän. Perheiden arjesta pyritään saamaan mahdollisimman sujuvaa, jotta esimerkiksi lasten huostaanotoilta vältyttäisiin. Perheiden elämän ongelmatilanteita pyritään ratkaisemaan esimerkiksi sosiaaliohjauksen tai sosiaalityön kautta. Työn tavoitteena on tukea vanhempien ja lasten hyvinvointia.

Osa-alueet

Rovaniemellä lapsiperheille suunnattu sosiaalityö pitää sisällään monenlaisia osa-alueita. Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat työn perusosa-alueita. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi tukihenkilötoimintaa, tukiperhetoimintaa ja vertaisryhmätoimintaa. Jos sinusta tuntuu, ettet enää selviydy arjestasi yksin tai jos perheesi tukiverkosto on kovin löyhä, saattaa tällainen tukitoiminta muodossa tai toisessa olla perheellesi juuri oikea ratkaisu.

Tukiperhe voi auttaa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa lapsiperhe-elämä tuntuu raskaalta eikä perheen vanhemmilla ole löyhän tukiverkoston vuoksi oikein lainkaan omaa aikaa tai parisuhdeaikaa. Etenkin erityislasten perheissä ja yksinhuoltajaperheissä tukiperhe voi olla oivallinen ratkaisu. Tukihenkilö voi myös auttaa, etenkin, jos tunnet olosi yksinäiseksi eikä sinulla oikein ole ystäviä. Vertaisryhmässä on mahdollista tavata ihmisiä, joiden elämäntilanne ja arjen haasteet ovat samantapaisia kuin itselläsi. Asioiden läpikäyminen muiden kanssa voi parantaa omaa oloa ja saada näkemään sen uusista näkökulmista käsin. Mielekäs vertaistukiryhmä vaikeassa tilanteessa olevalle on mahdollisuus käsitellä omaa rikkinäisyyttään ja vaikeaa elämäntilannettaan ryhmässä, joka ymmärtää ja tukee vaikean tilanteen läpikäymisessä.

Lapsiperheille suunnattuun sosiaalityöhön liittyviä palveluita on Rovaniemellä myös erittäin paljon. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi isyyden selvittämiseen liittyvät palvelut, lapsen tapaamisoikeudesta ja huollosta sopimiseen liittyvät palvelut, tuettuun ja valvottuun tapaamiseen liittyvät palvelut, lastensuojelun jälkihuoltoon liittyvät palvelut ja lasten elatusavun vahvistamiseen liittyvät palvelut.

Myös lastenkulttuuriin on panostettu Rovaniemen alueella. Lasten on mahdollista osallistua vuoden ympäri erilaisiin monipuolisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin ja -toimintaan. Toiminnassa pyritään tasavertaiseen saavutettavuuteen, osallistamiseen ja yhteisöllisyyteen.