Palaa listaukseen

Asiakasprosessit edellä tulevaan Soteen

” Lappilaiset odottavat tulevalta Sotelta osaavaa asiakkaan tarpeet huomioivaa henkilökuntaa, sujuvaa palveluprosessia sekä sähköisten palvelujen tehostamista, ei kuitenkaan lähipalvelujen kustannuksella. Asiakkaat haluavat olla mukana kehittämässä ja antaa näin suoraan palautetta”

Viimeisen vuoden aikana Lapin sairaanhoitopiirin alueella sote-valmistelua on tehty kahdeksassa moniammatillisessa asiakasprosessityöryhmässä. Tavoitteeksi asetettiin asiakaslähtöisten, yhdenvertaisten ja integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden luominen Lapin sairaanhoitopiirin alueelle. Työskentelyn keskeisiksi tehtäviksi nostettiin palvelurakenteen ja asiakastarpeinen kriittinen tarkastelu, kehittämiskohteiden esiin nosto, tulevien palvelukokonaisuuksien ideointi ja innovointi sekä palveluiden kustannushyöty-analyysi. Työryhmät tarttuivat innolla toimeksiantoonsa ja saivat haasteellisen työnsä ansiokkaasti päätökseen keväällä 2016.

Näin kirjoittavat Lapin asiakasprosessityöstä raportit laatineet Rea Karanta ja Asta Niskala blogikirjoituksessaan, jossa he kirjoittavat asiakasprosessityön tuloksista. Loppuraportin ja nykytilaraportin löydät täältä.