Palaa listaukseen

Etsimme kahta hanketyöntekijää Lapin Sote-Savotta -hankkeeseen

Määräaikaiseen työsuhteeseen 3.4. – 31.8.2017 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan

Lapin Sote-Savotta -hanke ja sen asiantuntijat pyrkivät tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia uusien innovatiivisten, asiakaslähtöisten ja integroitujen palvelujen tuottamisessa kaikille Lapin asukkaille. Hankkeen tavoitteena on löytää entistä tehokkaampia tapoja hyödyntää olemassa olevia resursseja sekä auttaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota terveyden ja sosiaalihuollon palvelujen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Lapin Sote-Savotta -hanke pyrkii luomaan uudenlaista osaamis- ja innovaatioperustaa sote-uudistuksen konkreettiselle toimenpanolle.

Hanke on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2014 – 31.8.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80 % kattaa EAKR ja valtio ja 20 % Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

  1. Haettavan prosessivastaavan tehtäväalueena on maakunnan pk-yritysten innovaatioiden kehittämiseen liittyvä yhteistyö
  2. Haettavan prosessivastaavan tehtäväalueena on osaamiskeskuksen verkostotyö

Prosessivastaava toimii yhteistyössä hankkeen projektijohtajan ja hankkeen muiden asiantuntijoiden kanssa. Prosessivastaavalta edellytämme soveltuvaa koulutusta ja kokemusta em. prosessivastaavien tehtäväalueista. Prosessivastaavan palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 3 (tehtäväkohtainen palkka 4 220 € – 4 600 € / kk). Hakemukset tulee jättää 22.3.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@lapinliitto.fi.  Otsikkokenttään kirjoitetaan PROSESSIVASTAAVA / yritykset & innovaatiot tai PROSESSIVASTAAVA / osaamiskeskus, riippuen siitä kumpaa tehtävää haet.

Lisätietoja antaa projektijohtaja Tommi Lepojärvi, puh. 0400 242 482, e-mail tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi.

 

Käy tutustumassa nettisivuihimme www.lapinsotesavotta.fi

Logot pienellä