Palaa listaukseen

Lähiesimiehiä valmennetaan muutosjohtamiseen Lapin kunnissa

Sosiaali- ja terveysalan lähiesimiehille aloitetaan työpajamallinen valmennus muutosjohtamiseen. Lapin liiton Sote-Savotta –hanke järjestää valmennuksen työpajat yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Valmennus on osa verkostomallisen sote-osaamiskeskittymän luomista Lapin maakuntaan.

Varsinainen esimiesvalmennus toteutetaan pienemmissä seutukunnittaisissa ryhmissä, joiden maksimisuuruus on 25 henkilöä. Valmennusryhmät kokoontuvat yhteensä 4 kertaa aikavälillä helmikuu 2017 – touko-/kesäkuu 2017. Työpajapäivät järjestetään Kemissä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

– Maakunta- ja sote-uudistusten myötä on syntynyt tarve kouluttaa lähiesimiehiä, jotta mittavan uudistusprosessin läpivienti onnistuisi ruohonjuuritasolla mahdollisimman jouhevasti. Kentältä kerättyjen kyselyiden mukaan tällaista koulutusta on toivottu ja tarvittu, kertoo Lapin Sote-Savotta –hankkeen prosessivastaava Maija Valta.

– Osallistujat saavat työstää työpajoissa omia esimerkkejään suoraan omilta työpaikoiltaan. Mielestäni tällainen koulutusmalli tarjoaa eniten konkreettista hyötyä niin osallistujille kuin työpaikoille, Valta lisää.

Valmennus toteutetaan osallistujien yhteisenä vuorovaikutteisena työskentelynä.

Valmennuksessa käytetään erilaisia yhteistoiminnallisia, osallistavia työskentelymenetelmiä, esimerkiksi ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät ja vertaisoppiminen.

Lähiesimiesvalmennus muodostuu kahdesta osiosta: 2 yhteistä foorumia ja valmennusryhmät.

Koko ryhmän yhteiset foorumit toteutetaan valmennuksen alussa ja lopussa. Yhteisiin foorumeihin voi osallistua myös muita kuin varsinaiseen valmennusprosessiin osallistuvia. Valmennus päättyy 6.6.2017 yhteiseen seminaariin, jossa oppimiskokemuksia ja –tuotoksia jaetaan muiden osallistujien kanssa ja siten kerrytetään taas osaamispääomaa sote-verkostoon koko Lapin alueella.

 

 

Lisätietoja valmennuksesta:

Sirkka Saranki-Rantakokko, p. 040 571 5509

sirkka.saranki-rantakokko(at)lapinamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisista: Maija Valta, prosessivastaava, Lapin Sote-Savotta hanke

p. 040 632 7400

maija.valta(at)lapinliitto.fi