Palaa listaukseen

Sote ooʒʒââtt õõutsâjja– Mähtt tuejjeed muttsest vueiʹttemvuõđ?

Pukid ääv saǥstõõllâmpodd sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi šiõǥǥ pueʹttivuõđ aunnsin. Ååʹn taarbšep Tuu vuäinnmõššâd!

Mõõnʼnalla kääzzkõõzzi õõlǥči toiʹmmjed Tuu leʹbe ââʹldmõssâd vueiʹnnmest? Mâid kääzzkõõzzid kaibbjak dååma, siidstad, kåʹddstad, mâiʹd vuäitak viǯǯâd kuuʹǩǩben? Kääzzkõõzz põʹlvve da kååʹlci õõl – vaarr avi vueiʹttemvuõtt? Âânčiǩ-a neʹttvuâsttavälddmõõžž? Mii toimmai puârast, koʹst taarbšet muttâz? Õõlǥči-a tuõsttâd kåittad mõõn-ne samai ođđ? Mâiʹd miârkkšââvv kääzzkõõzzi integraatio takai jieʹllmest? Koozz tieʹǧǧ mâʹnne? Mähtt õõlǥči riâššât sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid? Mõõnʼnalla vuäǯǯad mieʹldd aazzjid da kääzzkõõzzi õõʹnjid plaanummša? Mâiʹd Ton jiõčč leʹbe mij õõutsââʹjest vueiʹttep tuejjeed piʹrǧǧummšen õuʹdde? Mii peejj smiõttâd, mii lij pââimõssân?
Puäʹđ pääiʹǩ õõl da maainâst jiijjâd beäʹlest! Da kuul, mâiʹd jeärraz ääʹššest joʹrdde.

• Aanar, mâ 30.8.2016 čiâss 17.00 -19.30, Kåʹddpõrtt Piiskuntie 2, ougglõs õhttvuõtt Uccjoʹǩǩe, Sajoʹsse, Čeʹvetjäurra da Vuõccu.
• Suäʹđjel, se 31.8.2016 čiâss 17.00 – 19.30, Kåʹddpõrtt Jäämerentie 1

Kooʹffin kuâsstummuš Pueʹtted tiõrvân!

Lââʹssteâđ:
Aanar, sosiaal – da tiõrvâsvuõttjååʹđteei Mari Palolahti 040 522 1214
Uccjokk, kåʹddjååʹđteei Vuokko Tieva – Niityvuopio, 0400 933 754
Suäʹđjel, vuâđđstaanjååʹđteei Harri Tiuraniemi, 040 564 4988
Ougglõs õhttvuõđ, vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala, 040 726 2688

Aanar kåʹdd, Uccjooǥǥ kåʹdd, Suäʹđjel kåʹdd, Lappi leett Lappi Sote-Savotta -haʹŋǩǩõs da Lappi puõccihåiddamkruugg