Palaa listaukseen

Sote-uudistuksen Lapin poliittinen ohjausryhmä linjasi valmistelun jatkoa

Sote-uudistuksen Lapin poliittisen ohjausryhmän kolmannen kokouksen asialistalla keskiviikkona 8. helmikuuta 2017 oli sote-valmistelun yleiset ja taloustavoitteet, sote-uudistuksen alaryhmien työskentelyn tilannekatsaus sekä Länsi-Pohjan sote-projektin esittely.

Lapin sote-johtoryhmän puheenjohtaja Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen taustoitti johtoryhmän tuomia esityksiä poliittisen ohjausryhmän listalle.

”Ohjausryhmältä toivottiin linjausta valmistelun painopisteistä, aikatauluista ja sisällöstä, missä keskiössä on uuden Lapin soten järjestämissuunnitelman laatiminen sekä sote-palvelujen integraatio. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että  ohjausryhmässä muodostui yhteinen tilannekuva valmistelusta ja selvät linjaukset jatkosta ”, kertoi Nousiainen.

Nelituntisen ohjausryhmän kokouksen keskustelussa huolenaiheiksi nousi muun muassa valinnanvapauslain käyttöönoton aikataulu ja kesällä alkavan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon resursointi.

 

Lapin sote-valmistelun tavoitteet ja aikataulutus

Lapin Sote-Savotta –hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi esitteli ohjausryhmälle palveluverkko- ja palvelutasomalleja, palveluiden yhdenmukaistamisen tavoitteita, erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa, tukipalveluita ja taloustavoitteita. Ohjausryhmä hyväksyi esitykset ja linjasi valmistelun lähtökohdaksi johtoryhmän esittämän palveluverkon. Vuonna 2014 valmisteltu niin kutsuttu Lapin sote –malli oli pohjana nyt esitetyssä palveluverkossa.

Sote-alaryhmissä tehdään käytännön valmistelua

Käytännön valmistelutyötä Lapin sote-valmistelussa tekevät sote-järjestäminen, sote-tuotanto ja sote-TKI -alaryhmät. Ryhmät ovat kokoontuneet vuoden 2016 lopulla ja valinneet alaryhmille puheenjohtajat ja laatineet tarkennetut työsuunnitelmansa seuraavan puolen vuoden ajalle. Alaryhmät esittelivät työsuunnitelmansa ohjausryhmälle. Keskustelun päätteeksi poliittinen ohjausryhmä hyväksyi alaryhmien työsuunnitelmat.

”Koska emme voi perustaa valmistelua myytteihin, tiedonkeruu ja nykytilan analyysi on tässä esivalmisteluvaiheessa tärkeää”, totesi Lapin Sote-Savotta –hankkeen prosessivastaava Maija Valta.

Länsi-Pohjan sote-projektilla pyritään säästöihin

Projektijohtaja Seija Parviainen esitteli ohjausryhmälle Länsi-Pohjan sote-projektia. Lähtökohtana projektissa on saada Länsi-Pohjan sote-palveluita integroimalla aikaan säästöjä, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Yhteistä sote-mallia on alueella haettu jo vuosia.

”Tavoitteena on laittaa Länsi-Pohjan sote-palvelut uuteen sote-malliin jo vuotta valtakunnallista uudistusta aikaisemmin eli vuoden 2018 alusta”, kertoi Länsi-Pohjan sote-projektin vetäjä Seija Parviainen.

Toimintakonseptissa esitetään viittä toimialuetta: perheiden sote-palvelut, ikäihmisten palvelut, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, kuntoutuspalvelut ja strategiset tukipalvelut. Mallissa olisi Länsi-Pohjan sairaalan lisäksi kaikissa kunnissa sote-keskus.

Keväällä käsittelyyn muun muassa järjestämissuunnitelma

Maakunnan sote-uudistuksen keskeisimpiä linjauksia, kuten palvelustrategiaa osana järjestämissuunnitelmaa sekä omais- ja kotihoidon kriteerejä, tullaan tekemään seuraavissa poliittisen ohjausryhmän kokouksissa huhtikuun 5. päivä ja kesäkuun 7. päivä 2017.

Ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög kokee, että koolla ollut ryhmä haluaa aidosti yhdessä tehdä Lappiin hyvän sote-mallin.

”Onko meillä koskaan ollut Lapissa tällaista foorumia koolla? Paikalla on kaikista Lapin kunnista poliittisia päättäjiä, sairaanhoitopiirien edustajat sekä kunnanjohtajia ja sote-asiantuntijoita. Mielestäni tämän porukan yhteinen tavoite on löytynyt”, iloitsi poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög.

LISÄTIETOA:

Tämän ja edellisten kokousten asiakirjat löytyvät täältä.