Lapin Sote-Savotta – Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hankkeen tavoitteena on luoda koko Lapin maakunnan alueelle verkostomainen osaamiskeskittymä.

Photo by Samu Rötkönen

Kuva: Samu Rötkönen

Lapin Sote-Savotta -hankkeen toiminta perustuu ennakkoluulottomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän luotettavan tiedon ja innovatiivisten sekä parhaiksi havaittujen käytäntöjen kokoamiseen, tuottamiseen, jakamiseen, hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen sekä asiakasprosessiosaamisen kehittämiseen koko Lapin maakunnan alueella. Tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen kaikille lappilaisille asuinpaikasta riippumatta.

Verkostomaisen osaamiskeskittymän avulla pyritään tulevaisuudessa entistä tehokkaampaan resurssien hyödyntämiseen, kustannusvaikuttavien toimintamallien käyttöönottoon sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuuden vähentämiseen ja integraation lisäämiseen. Lisäksi verkostomainen osaamiskeskus edistää Lapin maakunnan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia kehittämällä uusia tuotantotapoja ja mahdollistamalla myös entistä paremmin yritysten ja yhdistysten sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden mukaantulon palvelutoimintaan.

Verkostomaisen osaamiskeskittymän avulla luodaan luotettavaan tietoon ja innovatiivisuuteen pohjautuva sisältö ja perusta tulevan sote-uudistuksen valmistelulle lappilaiset erityisolosuhteet ja -tarpeet huomioiden.

Lapin Sote-Savotta –hanke on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2014 – 31.8.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 Me, josta 80 % kattaa EAKR ja valtio ja 20 % Lapin kunnat, Lapin liitto, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

 


Olemme koonneet tietoa eri kohderyhmille omiksi kokonaisuuksikseen. Valitse, kenen näkökulmasta haluat tietää lisää. 

Sote-uudistus Kuntalaiset Sote-toimijat Media