Lapin Sote-Savotta –hankkeen päämääränä on luoda räätälöity sote-verkosto Lapin malliin. Hankkeen avulla on tarkoitus löytää entistä tehokkaampia tapoja hyödyntää olemassa olevia resursseja sekä auttaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota terveyden ja sosiaalihuollon palvelujen vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Lapin Sote-Savotta hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on laadukkaiden sote-palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen kaikille lappilaisille. Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-valmistelun Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2014-31.8.2017 ja kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

Mitä uudenlaiset mallit ja innovatiivinen sote-verkosto tarkoittaa?

Käytännössä Lapin Sote-Savotta -hankkeessa rakennetut toimintamallit tulee näkymään yhdenvertaisina palveluina asuinpaikasta riippumatta, helpompana palveluiden löytymisenä, sekä nopeampana palveluiden saatavuutena. Tavoitteena on löytää sellaisia malleja, että kotoa ei tarvitsisi muuttaa pois vain palveluiden saatavuuden vuoksi.

Miten tämä on mahdollista?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa tarvitaan täysin uudenlaista ajattelua kuin aiemmin. Seinien ja rakennusten sijaan tulee miettiä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja. Lapin alueella palveluista voidaan suuri osa tuottaa esimerkiksi digitaalisesti, jolloin kuntalaisen ei tarvitse matkustaa satoja kilometrejä palvelua saadakseen. Tällaisia ratkaisuja on jo paljon tehty, mutta paljon on vielä mahdollisuuksia hyödyntämättä.

Lisätietoa Lapin Sote-Savotta –hankkeesta saat projektijohtaja Tommi Lepojärveltä ja  muilta Sote-Savotta –hankkeen asiantuntijoilta. Katso yhteystiedot täältä.