Tältä sivulta löydät tietoa sote-uudistuksesta ja sen valmistelusta Lapissa.

 

MikÄ Sote-UUDISTUS?

Maakuntauudistuksen yhteydessä tehdään laaja sosiaali- ja terveyspalveluita (sote) koskeva uudistus, jossa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Muutoksessa aiemmin kuntien järjestämisvastuulla vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät 18 maakunnan järjestettäviksi 1.1.2019 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vähentää ihmisten hyvinvoinnin  ja terveyden eroja, tarjota palveluja yhdenvertaisemmin ja ottaa käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi asiakkaalle tulee mahdollisuus valita nykyistä vapaammin mistä hän haluaa palvelunsa jatkossa hankkia. Lisäksi palvelut monipuolistuvat digitaalisten, liikkuvien ja kotiin tuotavien palvelujen ansiosta.

Maakunta- ja sote-uudistus etenee alueellisen tiekartan mukaisesti:

Tiekartta

Kuva: alueuudistus.fi/tiekartta 

Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin.

Lue lisää sote- ja maakuntauudistuksesta valtakunnalliselta www.alueuudistus.fi –verkkosivuilta.

Vieraile myös Lapin maakuntauudistuksen nettisivuilla www.lapinmaakunta.fi

 

SOTE-UUDISTUKSEN ESIVALMISTELUVAIHE LAPISSA

Lapin Sote-Savotta-hankkeen rinnalla toteutetaan maakuntarahoitteista Koko Lapin Sote-hanketta. Tämän hankkeen puitteissa on voitu käsitellä ja työstää Lapin sote-uudistuksen poliittisia ja hallinnollisia asioita sekä ohjata sote-palveluita, tukipalveluita ja hallintoa koskevaa valmistelua. Koko Lapin Sote -hankeresurssi mahdollistaa tavanomaisia organisaatiomuutoksia innovatiivisempien hallintomallien mallintamisen ja muodostamisen. Samalla se on tukenut Lapin Sote-Savotta-hankkeen verkostomaisen osaamiskeskuksen rakentumisen ja Lapin sote-uudistuksen valmistelun välistä rajausta ja vuorovaikutusta.

Pulkat Jaana S.

SOTE-UUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUS LAPISSA

Ennen väliaikaishallinnon perustamista sote-uudistus on kuntien vahvassa ohjauksessa. Jokaisesta Lapin kunnasta on nimetty kaksi poliittista luottamushenkilöä Lapin sote-valmistelun poliittiseen ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäseniä on yhteensä 42 ja heidän nimensä löydät tästä. Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Sakari Trög ja varapuheenjohtajana Pertti Keränen. Lapin liiton asiantuntijoilla, kuntajohtajilla, sairaanhoitopiirien ja Kolpeneen johtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus poliittisen ohjausryhmän kokouksissa.

Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on luoda sote-uudistuksen valmistelulle arvot ja periaatteet sekä asettaa tavoitteet. Näiden lisäksi poliittinen ohjausryhmä linjaa kolmen alaryhmän työskentelyä.

Lapin sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat:

Kokous 12.10.2016:

Pol.ohry 20161012

Kokous 2.12.2016:

Pol.ohry 20161202

Kokous 8.2.2017:

Pol. ohry esityslista 20170208 

Lapin Sote-valmistelun tavoitteet 20170208

Sote-alaryhmät-tilannekatsaus-pol.ohry

Tiedote kokouksesta

Pol.ohry 20170208

Kokous 5.4.2017

Pol. ohry esityslista 20170405

Järjestämisen alaryhmän tilannekatsaus pol.ohry

Tuotanto alaryhmä yhteenveto pol.ohry

TKI-alaryhmän tilannekatsaus pol.ohry

Lapin sote poliittinen ohjausryhmä pöytäkirja 20170405

Kokous 13.6.2017

Lapin maakunnan sote-palvelustrategia-v.0.2-20170609

Lapin sote poliittinen ohjausryhmä kokous nro 5-esityslista 20170613

Liite 2 Alaryhmätyöskentely laaja tautamateriaali

Liite 2 Alaryhmätyöskentely tiivistelmä

Liite 3 Palvelulupaus osahanke

Liite 4 Valinnanvapaus

Lapin sairaalahoidon palvelurakenne ja profilointi NHG -selvitys 13.6.2017

Lapin sote poliittinen ohjausryhmä pöytäkirja 20170613

Lisätietoa:

Sote-esivalmisteluvaiheen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög

p. 040 507 3757
sakari.trog(at)rovaniemi.fi

Lapin Sote-Savotta -hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi

 

POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VASTAA LAPIN SOTE-VALMISTELUN JOHTORYHMÄN OHJAUKSESTA

Poliittisen ohjausryhmän alaisuudessa työskentelee sote-johtoryhmä, joka koostuu viiden seutukunnan nimeämistä edustajista sekä kuntayhtymien edustajista. Jokainen seutukunta on nimennyt johtoryhmään yhden kunnanjohtajan ja yhden sote-viranhaltijan. Lisäksi johtoryhmässä on asiantuntijoina edustajat Lapin liitosta, Kolpeneelta, molemmista sairaanhoitopiireistä, henkilöstöryhmistä ja Saamelaiskäräjiltä sekä kärkihankkeisiin palkatut muutosagentit.

Sote-johtoryhmän tehtävänä on valmistella asioita poliittiselle ohjausryhmälle sekä toimeenpanna tehtyjä päätöksiä ja koordinoida alaryhmien toimintaa.

Lapin Sote-Savotan maakunnallinen ohjausryhmä (MOR) täydentää johtoryhmän työtä eri sidosryhmien ja alueiden osallistamisessa ja kuulemisessa. MOR:lta pyydetään myös kannanottoja merkittäviin muutoksiin ja tärkeimpiin asioihin.

Lapin sote-valmistelun johtoryhmän kokousasiakirjat:

Kokous 2.11.2016:

Sote jory 20161102

Kokous 16.11.2016

Sote jory 20161611

Kokous 13.12.2016

Sote jory 20161213

Kokous 17.1.2017:

Sote jory 20170117

Kokous 22.3.2017:

Sote jory 20170322

Kokous 26.4.2017

Sote jory 26042017

Lisätietoa:

Sote-valmistelun johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen

p. 0500 927 111
timo.nousiainen(at)tornio.fi

KÄYTÄNNÖN VALMISTELUTYÖ TAPAHTUU KOLMESSA ALARYHMÄSSÄ

Sote-uudistuksen valmistelun käytännön uudistustyö tehdään kolmessa eri alaryhmässä: 1) Sote-järjestäminen, 2) Sote-tuotanto ja 3) Sote-TKI. Ryhmien edustus on koottu viiden seutukunnan mallilla. Lisäksi ryhmissä on edustus mm. ikäihmisten ja lasten ja perheiden kärkihankkeista, kuntayhtymistä sekä järjestöistä. Myös saamelaisten edustus on huomioitu ryhmissä. Ryhmien tukena voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita kuin alaryhmiin nimettyjä henkilöitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Koko Lapin Sote -hanke ja Lapin Sote-Savotta –hanke antavat koordinaatiotukea valmistelutyöhön. Pääasiassa työ tapahtuu Koko Lapin Sote -hankkeen kautta, mutta verkostomaisen työotteen ja osaamiskeskittymän rakentamisen näkökulmasta myös Lapin Sote-Savotta -hanke on mukana.

Alaryhmien kokousasiakirjat:

Sote-TKI: 

Sote-TKI 20161219

TKI 20171001

TKI alaryhmän työsunnitelma

TKI 20170206

TKI 01032017

TKI 20170704

TKI Seuranta ja arviointisuunnitelmaluonnos

SWOT analyysi uusi TKI-rakenne vaihtoehtoiset mallit

TKI 20170205

TKI alaryhmä muistio 20170608

Sote-tuotanto:

Sote-tuotanto 20161215

Sote-tuotanto 20170112

Tuotanto -alaryhmän työsuunnitelma 20170112

Tuotanto 20170209

Tuotanto 20170419

Tuotanto 20170517

Sote-järjestäminen:

Lisätietoa: 

Lapin sote-valmistelun TKI -alaryhmän puheenjohtaja Päivi Salminen

Lapin sote-valmistelun tuotannon -alaryhmän puheenjohtaja Pertti Sakaranaho

Lapin sote-valmistelun järjestämisen -alaryhmän puheenjohtaja Timo Alaräisänen

Lapin Sote-Savotta -hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi

Lapin Sote-Savotta -hankkeen prosessivastaava Maija Valta

Lapin Sote-Savotta -hankkeen prosessivastaava Maria Vaittinen

Jätä yhteystietosi, niin pidämme sinut ajan tasalla.*

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

*Lue tästä Lapin Sote-Savotan uusin uutiskirje.